Veteranen Instituut, IPNV, interview 411

Deze dienstplichtig soldaat eerste klas zat vanaf mei 1947 in Nederlands-Indië bij Palembang gestationeerd bij de Coördinatie Militair Vervoer (CMV). Van daaruit bracht deze man elke dag voedsel bij de KNIL-militairen die elders hun kampement hadden. Zelf was hij ingekwartierd in een oud KPM-kantoor. Later is hij ook nog driekwart jaar naar Australië geweest, om daar voorraden te laden op grote vrachtschepen voor Indië. De Australiërs wilden dat namelijk niet doen voor de Nederlanders, zelfs de loodsen wilden hen de haven niet uit helpen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zxp-vy5s
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mxk-ljs
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mxk-ljs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35868
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Melbourne; Amersfoort; Palembang