Gemeente Cranendonck en Weert plangebied FFA Oefenterrein Weerterheide Archeologisch bureauonderzoek BAAC rapport V-11.0218

DOI

In opdracht van het Ministerie van Defensie heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied FFA Oefenterrein Weerterheide in de gemeenten Weert en Cranendonck. Geadviseerd wordt om in de gebieden met een middelhoge tot hoge verwachting (72 ha) eerst de archeologische verwachting nader te specificeren door een verkennend booronderzoek uit te voeren. In de gebieden met een lage verwachting wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xux-k3vt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47646
Provenance
Creator Boer, E.A.M. de
Publisher BAAC bv
Contributor Ministerie van Defensie te Tilburg;BAAC bv
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Ministerie van Defensie te Tilburg;BAAC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2011-10-31,2011-09-16,2011-10-31}