Veteranen Instituut, IPNV, interview 264

Dit is het Indië-verhaal van een muzikant uit de Prins Bernhard kapel. Na de tweede wereldoorlog kwam hij via zijn broer terecht bij het militaire muziekkorps in Assen. Zijn dagen bestonden uit wat exercitie en repeteren en in de zomer verkaste de Kapel naar Bloemendaal. Er werd op tal van plaatsen gespeeld: op de Afsluitdijk, voor repatriëringsschepen uit Indië, voor soldaten die naar Indië vertrokken. Prins Bernhard verzocht de Kapel om voor een jaar naar Indië te gaan om daar de mannen te vermaken. Op 16 oktober 1946 vertrok de kapel met De Volendam. Vanuit kamp Doeri ging men naar Weltevreden en van daaruit naar Bandoeng. Er waren optredens voor hoogwaardigheidsbekleders, de radio en de soldaten. Het is wel gebeurd dat de Kapel aan de ene kant van de berg zat te spelen, terwijl aan de andere kant zwaar werd gevochten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-26d-udeq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vvc-bfh
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vvc-bfh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35822
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Geography
Spatial Coverage Java; Assen; Dieppe; Friesland; Tjimahi; Bandoeng; Palembang