Kwaliteitskaart Voortgezet Onderwijs 2006 - versie 1.0

DOI

Data van de Onderwijsinspectie over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs.
- Opbrengsten Voortgezet Onderwijs 2006
- Examens 2005
- In-door-en uitstroomgegevens 2004/2005
- Adviezen 2005
De Opbrengstenkaart toont een samenvatting van opbrengstgegevens van een school voor voortgezet onderwijs. Op de kaart staan de naam en adres van de school en enkele statistische gegevens. Het hoofdbestanddeel van de kaart wordt gevormd door actuele gegevens over doorstroom en examenresultaten. De Opbrengstenkaart geeft daarmee een beeld van enkele kwaliteitsaspecten van de school.
De gegevens zijn overzichtelijk in kaart gebracht voor ouders, leerlingen, scholen en andere belangstellenden. Op deze wijze is een vergelijking mogelijk met andere scholen in de regio en met het landelijke gemiddelde. Voor vrijwel elke school voor voortgezet onderwijs bestaat een Opbrengstenkaart. Uitzonderingen zijn genoemd onder Scholen Zonder Opbrengstenkaart. De Opbrengstenkaart wordt opgesteld en beschikbaar gesteld door de Inspectie van het Onderwijs.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xmu-5v6n
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:4205
Provenance
Creator S.M. Neerken - Inspectie van het Onderwijs
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Inspectie van het Onderwijs
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Inspectie van het Onderwijs
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS 15.0;Word
Coverage
Discipline Various
Temporal Point 2007-09-25T11:59:59Z