Justitiële slachtofferondersteuning verbeterd? Een evaluatie van de pilot Vernieuwd Slachtofferloket (projectnummer 1686)

DOI

Onderzoek naar in hoeverre de implementatie van het vernieuwde slachtofferloket in vier pilot arrondissementen, leidt tot een verbetering van de justitiële slachtofferondersteuning in termen van effectiviteit en efficiëntie.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-23g-99un
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56018
Provenance
Creator Ministerie van Veiligheid en Justitite - Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum - WODC
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format PDF;SPSS
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage {2013-11-06,2011-11-01,2013-11-06}