Transect-rapport 2432: Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Uden, Sesterpark, gemeente Uden (NB)

DOI

In oktober en november 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied bestaande uit twee deelgebieden in het Sesterpark in Uden (gemeente Uden). De aanleiding voor het onderzoek vormt de wens van de gemeente om een bestemmingsplan op te stellen voor het plangebied. Deze wens is gekoppeld aan de beoogde ontwikkeling in het plangebied van woningbouw, bestaande uit 50 grondgebonden tussen- en hoekwoningen. De woningen worden gebouwd op gronden die momenteel onbebouwd zijn, en zich bevinden rondom een bestaande supermarkt (PLUS; figuur 3). Bij de bouw zullen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden die de ondergrond zullen verstoren.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-249-hsmf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163042
Provenance
Creator Bussel, A.T.L.E. van
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor J. Rap (Transect BV);Rap, J.;A.T.L.E. van Bussel (Transect BV);Bussel, A.T.L.E. van
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Rap, J.;Bussel, A.T.L.E. van;Transect BV;A.T.L.E. van Bussel (Transect BV);J. Rap (Transect BV)
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2019-10-25,2020-05-22}