Freerk Pieters: Omstandig Journaal of Reys-Beschryving, Op het Schip de Vrouw Maria, Gedestineert ter Walvisvangst na Groenland, [Amsterdam]: Karel van Ryschooten [1770]

Diplomatische weergave van: Omstandig Journaal of Reys-Beschryving, Op het Schip de Vrouw Maria, Gedestineert ter Walvisvangst na Groenland, in den Jaare 1769. Gehouden door Commandeur Freerk Pieters, Van het Eiland Föhr, Door hem zelfs Geschreeven. Gedrukt by KAREL VAN RYSCHOOTEN, Boekdrukker, Boek- en Papierverkooper, op ’t Water, by de Nieuwenbrug, in de Delftse Bybel.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvk-parh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tjle-sh
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tjle-sh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:59803
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History
Spatial Coverage Groenland