Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1597

Dit interview bestaat uit drie gesprekken: 1597.1 t/m 1597.3.

1597.1 De geïnterviewde vertrekt in 1946 naar Indië als oorlogsvrijwilliger. Hij wordt bij de regimentspolitie ingedeeld .De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van de eerste politionele actie in Batavia. In 1949 komt hij als uitgezonden kracht bij de politie in dienst. De geïnterviewde gaat in op de gevolgen van de soevereiniteitsoverdracht.

1597.2 De geïnterviewde reflecteert op de keerzijde van het Nederlandse militaire ingrijpen in Nederlands-Indië, op de bersiap en op de verstoorde verhouding tussen de Indische Nederlanders en de Indonesiërs. Na verblijf buiten Indië sinds 1951 gaat de geïnterviewde in 1956 naar Nieuw-Guinea. Hij vertelt over zijn politiewerk, als inspecteur, te Sorong.

1597.3 De geïnterviewde werd in 1959 ambtenaar binnenlands bestuur voor West-Guinea. De geïnterviewde vertelt over de oprichting van de Centrale Veiligheidsdienst en gaat in op Indonesische infiltraties. To slot vertelt de geïnterviewde over zijn verplichte vertrek uit Nieuw-Guinea in 1962.

De echtgenote van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1688. Zie 'Relations' voor een link naar dit interview in EASY.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x8c-jxue
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ngdk-w0
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ngdk-w0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51334
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Batavia; Djakarta; Soekaboemi; Sorong; Hollandia; West-Java