Transect-rapport 2357: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Streefkerk, Middenpolderweg 23, gemeente Molenwaard.

DOI

In september 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Middenpolderweg 23 in Streefkerk (gemeente Molenwaard). Het archeologisch vooronderzoek bestaat hier uit een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend veldonderzoek (IVO). De vraagstelling van deze onderzoeken is het specificeren van de archeologische verwachting van het plangebied en het toetsen en aanvullen van deze verwachting door middel van waarnemingen in het veld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zhz-jvyy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161151
Provenance
Creator Melman, J.G.E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Melman, J.G.E.;J.G.E. Melman (Transect BV)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Melman, J.G.E.;J.G.E. Melman (Transect BV);Transect BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-03-25,2019-10-08,2020-03-25}