Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1507

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1507.1 en 1507.2.

1507.1 De geïnterviewde vertelt hoe zij in Indië opgroeide en wat zij van de Japanse bezetting en de bersiap heeft meegemaakt. Zij was deels van Chinese afkomst. Tijdens de bezetting was de geïnterviewde nog jong. De geïnterviewde kon buiten het gevaar blijven in deze periode.

1507.2 Nadat de geïnterviewde de hbs had afgerond begin jaren '50 ging zij aan het werk. Zij werkte onder andere voor de BPM als administratief medewerker. De geïnterviewde schetst een beeld van haar werkzaamheden en van het sociale leven. In de jaren '50 vertrok de geïnterviewde uit Indonesië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x35-uykm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4xe7-cs
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4xe7-cs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50699
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Celebes