Archeologisch onderzoek 'Kijk in de Pot Noord' Bewoning in de Vroege IJzertijd aan de rand van de binnenstad van Bergen op Zoom Bewoning in de Vroege IJzertijd aan de rand van de binnenstad van Bergen op Zoom

DOI

Op een toekomstige bouwlocatie werden proefsleuven aangelegd en gedeeltelijk uitgebreid naar een vlakdekkend onderzoek. Dit onderzoek sloot aan op een eerder onderzoek uit 2004-2007. De oudste sporen betreffen onder meer een bijgebouw uit de vroege IJzertijd en een mogelijk restant van een pottenbakkersoven uit de Vroege IJzertijd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z2d-phr2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61914
Provenance
Creator Vermunt, M.J.A.
Publisher Gemeente Bergen op Zoom
Contributor Kallen, H.L.A. van der;Gemeente Bergen op Zoom
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Kallen, H.L.A. van der;Gemeente Bergen op Zoom
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "," "}
Temporal Coverage {2015-08-07,2015-08-07,2015-08-07}