Kwalitatieve analyse: kunst én kunde. Deel II. Bijlagen bij R. Staring: Over roekeloze speculatie orgieën en de ethiek van het sparen. Gefundeerde theorie op zijn Starings.

In dit hoofdstuk wordt de gefundeerde theoriebenadering (Grounded Theory) besproken die de auteur deed van de artikelen uit de Guardian en de weblogs. Als bijlagen bij het hoofdstuk zijn verschillende codelijsten beschikbaar (bijlagen I t/m III) die tijdens de analyse gemaakt zijn. Ook zijn twee versies van zijn ATLAS.ti bestand als copybundle beschikbaar; een voordat er een merge plaatsvond, en een van daarna.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvm-4m67
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4v24-bm
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4v24-bm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60586
Provenance
Creator Evers, J.C. (Erasmus University Rotterdam/Evers Research & training)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Staring, R.
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format PDF; Flash; HTML; AVi; MP3; MP4; ATLAS.ti copybundle; Excel
Discipline Humanities;Social Sciences;Life Sciences;Medicine;Economics