Veteranen Instituut, IPNV, interview 349

Al snel na opening van dit gesprek vertelt deze man hoe hij in Indië - waarheen hij als oorlogsvrijwilliger was vertrokken - ingezet werd in een vuurpeloton voor saluutschoten bij de begrafenis van een gesneuvelde sergeant. Dit heeft veel indruk op hem gemaakt. Hij vertelt over het verloop van de strijd in Indië en is openhartig over de seksuele omgang die de jongens hadden met lokale meisjes. Als MP van de Koninklijke Marine werkte hij weinig samen met de KL. Hij heeft ook nog even gereden op "de lintworm", een opstapwagen tussen de haven en het centrum in Soerabaja. Er waren wel dagen dat hij naar huis wilde, maar hij had zijn tijd in Indië achteraf toch niet gemist willen hebben. Na zijn terugkeer besloot hij naar Korea te gaan. Het tweede deel van dit gesprek handelt over de Korea-oorlog, waar het stevig vroor bij aankomst van deze man. Er vielen veel doden en gewonden. Nieuw was hier de multinationale inzet.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xuf-3v7r
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-09k-ezm
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-09k-ezm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35845
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Java; Soerabaja; Korea