Culturele Veranderingen in Nederland 2010 - CV'10

DOI

Het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland (CV) is een 2-jaarlijks onderzoek dat in 2010 in een samenwerkingsproject werd uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doel van het onderzoek is vaststellen welke opvattingen 'de Nederlander' heeft over samenleving en cultuur en hoe deze in de loop van de tijd zijn veranderd. Het onderzoek is sinds 1975 bijna jaarlijks en vanaf 2000 tweejaarlijks uitgevoerd. Voor het onderzoek worden personen van 16 jaar en ouder in particuliere huishoudens ondervraagd. Dit bestand is vergelijkbaar met de voorgaande versies van de SCP onderzoeken over culturele veranderingen (ook beschikbaar via DANS).

Het volledige bestand incl. aanvullende variabelen uit diverse CBS registers, kan 'onsite' of via 'remote access' bij het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS geraadpleegd worden. Deze microversie bevat een deelverzameling van de variabelen uit het volledige onderzoeksbestand.

Inhoud van de vragenlijst: Eigen leven, Welvaart en Sociale zekerheid / Geloof / Vertrouwen en Samenleving / Politiek en Democratie / Misdaad / Verlenen van Hulp en Morele Kwesties / Positie van de vrouw / Positie van allochtonen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xcw-4x4c
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56447
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format PDF;SPSS
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage {2013-12-30,2010,2013-12-30}