Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1148

De geïnterviewde ging samen met haar echtgenoot als ambtenaar naar Indië. De geïnterviewde vertelt over het leven van haar en haar man voor de Japanse bezetting. Haar man kwam als krijgsgevangene in een kamp en zijzelf in een ander kamp, maar via hun werk konden ze elkaar nog zien. Ze kregen snel bericht over de atoombom. Het nationalisme van de Indonesiërs kwam onverwacht. De geïnterviewde vertelt over de bescherming door Japanners en het RAPWI in deze periode. In 1946 ging de geïnterviewde terug naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z5x-v33j
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6bsb-rn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47914
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië