Kwaliteitskaart Voortgezet Onderwijs 2007 - versie 1.0

DOI

Data betreffende de kwaliteit van scholen voor Voortgezet Onderwijs:
- Opbrengsten Voortgezet Onderwijs 2007
- Examens 2006
- In-door-en uitstroomgegevens 2005/2006
- Adviezen 2006

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zpw-q4pj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:3999
Provenance
Creator S.M. Neerken - Inspectie van het Onderwijs
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Inspectie van het Onderwijs
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Inspectie van het Onderwijs
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Word;SPSS 15.0
Discipline Various
Temporal Point 2007-09-27T11:59:59Z