Onderzoek inzage persoonlijke gegevens

DOI

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek had tot doel scenario’s te schetsen van de mogelijkheden waarmee gerealiseerd kan worden dat burgers zelf digitaal inzage kunnen krijgen in welke functionaris, met welk doel zijn persoonlijke gegevens heeft ingezien of aan een ander heeft verstrekt. Deze dataset bevat de gegevens van de online vragenlijst die door 2.521 Nederlanders is ingevuld. De gepubliceerde resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xv9-5ssa
Related Identifier https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/08/29/onderzoek-inzage-persoonlijke-gegevens
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:74247
Provenance
Creator Berenschot;I&O Research;Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SAV;PDF;XLSX
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2017-08-29T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-09-21T11:59:59Z