Getuigen Verhalen, Ervaringen van Nederlandse burgers met ingekwartierde Duitse militairen, interview 04

Meneer Oostenbrug, geboren in 1928, heeft aan het eind van de oorlog een Duitse soldaat in huis ingekwartierd gehad.

De ouders van meneer Oostenbrug hadden een boerderij. Dichtbij de boerderij lag een vliegveld dat tijdens de bezetting als militaire vliegbasis door de Duitsers is gebruikt. Ook was vlakbij de boerderij een barak waarin Duitse soldaten gelegerd waren. Deze militairen hebben gedurende een korte tijd met het gezin in de boerderij meegegeten.

In het voorjaar 1945 heeft het gezin zes weken een Duitse soldaat ingekwartierd gehad. Deze man moest op de gevorderde paarden passen die in de stal van de familie waren ondergebracht. Het was een wat oudere man die erg anti-Hitler was. Meneer Oostenbrug vond de Duitsers in en om het huis erg aardig en was niet bang voor hen.

Op het eind van de oorlog werd de vliegbasis een aantal keer gebombardeerd. Meneer Oostenbrug was een nacht erg bang dat de boerderij geraakt zou worden.

Over de Jodenvervolging was wel het een en ander bekend, maar dat ging toch enigszins langs meneer Oostenbrug heen. Verre familie van meneer Oostenbrug was lid van de NSB. In het gezin werd dat veroordeeld, maar men maakte zich er niet erg druk om. Ook was het bekend dat sommige vrouwen een relatie met een Duitse soldaat hadden, maar ook dat was geen onderwerp waar veel aandacht werd geschonken.

Er komen enkele onderwerpen van publieke discussies ter sprake: het optreden van Johan Heesters, de Drie van Breda en de ervaringen van NSB-kinderen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-297-3kna
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-usj-yvu
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-usj-yvu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41409
Provenance
Creator UvA; Demant, F.A. drs.; Caleidoscoop Film
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Caleidoscoop Film
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; mp4 h264; MS-Word
Discipline History
Spatial Coverage Jelsum, Friesland