Gewikt en voor de ruggen gekozen. RAAP-rapport 3060 Vergrote Voorhaven Noord

DOI

Losliggende kuil, op de een terraslaagte. De terraslaagte is afgedekt met een pakker oeverafzettingen. Op basis van vondsten kan de kuil vermoedelijk in de Vroege IJzertijd geplaatst worden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2cj-4c6e
Related Identifier 10.17026/dans-xqy-stz8;10.17026/dans-z5g-88jt;10.17026/dans-zk2-85ct;10.17026/dans-xx9-nmdh;10.17026/dans-xk6-mq5t;10.17026/dans-29w-ueuq;10.17026/dans-xzu-cjym;10.17026/dans-xj4-jfkj;10.17026/dans-xmp-vzxr;10.17026/dans-z7u-d9ck;10.17026/dans-zvt-ejfv;10.17026/dans-zne-m93s;10.17026/dans-xm4-ggrg;10.17026/dans-zhd-58uy;10.17026/dans-x3j-cagk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70693
Provenance
Creator Ruijters, M.H.P.M.;Ellenkamp, G.R.;Tichelman, G.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2015-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-04-03T11:59:59Z