Thematische collectie: Data Nederlands Onderwijsonderzoek

Deze dataset verwijst naar datasets in EASY over onderwijsonderzoek in Nederland. Voor bepaalde onderzoeken is een eigen thematische collectie-dataset aanwezig.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-24s-rwyr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aitb-gg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61682
Provenance
Creator Data Archiving and Networked Services - DANS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Psychology; Social and Behavioural Sciences
Spatial Coverage Nederland; Netherlands