Enquête Ouderbetrokkenheid 2012 - EOB2012

Voor een onderzoek naar de manier waarop ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind zijn drie groepen ondervraagd: ouders van leerlingen in het basisonderwijs (BO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Hierbij werd onder meer gevraagd wat ouders belangrijk vinden in het onderwijs, hoe de ouders de samenwerking met de school van hun kind ervaren, wat ze doen om hun kind te ondersteunen in het onderwijs en hoeveel tijd ze hieraan besteden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-ztz-a2nf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-utos-3l
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-utos-3l
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:63030
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS; TNS NIPO; Sociaal en Cultureel Planbureau
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format pdf; sav; doc
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland