Veteranen Instituut, IPNV, interview 1351

DOI

Het thema van dit interview met een jonge vrouwelijke veteraan is haar diensttijd bij de Koninklijke Marine. Na een schets van haar jeugd, gaat zij in op de keuze voor het militaire beroep en haar ervaringen tijdens de militaire opleiding. Vervolgens wordt ingezoomd op twee aan elkaar gekoppelde uitzendingen, waarvan één een humanitaire missie was. De geïnterviewde beschrijft haar werkzaamheden en ervaringen van iedere uitzending, daarbij schenkt ze aandacht aan haar contacten met haar collega’s en met de lokale bevolking. Ze schetst wat haar beweegredenen zijn geweest om Defensie te verlaten en wat het voor haar betekent om ‘veteraan’ te zijn. Ze geeft aan wat de invloed van de tijd bij de Marine op haar persoonlijke ontwikkeling is geweest.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zd9-vsbf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46809
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2011-04-08,2011-03-16}