Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1175

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1175.1 en 1175.2.

1175.1 De geïnterviewde ging als jonge vrouw in training om in Australië aan het werk te gaan. Ze was werkzaam als secretaresse in camp Columbia. De geïnterviewde komt in Batavia waar ze de gevolgen van de oorlog ervaart. Het gebied is onveilig. De geïnterviewde vertelt hoe ze samen met haar man in Indië proberen te wonen en te werken.

1175.2 De geïnterviewde vertelt meer over de tijd in Batavia rond 1946 en de tijd van de uitzending van haar man in 1949. Uiteindelijk wonen zij in Bandoeng. De geïnterviewde schets een beeld van haar leven wat ondanks enige onveiligheid in deze periode erg aangenaam is. Na verlof in Nederland mag het stel in 1956 niet meer terug naar Indië.

De echtgenoot van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1174. (Zie het veld 'relation').

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xsp-r95p
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ngti-cj
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ngti-cj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:48315
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië