Dataset leden Provinciale en Gedeputeerde Staten 2018 Members of Dutch provincial parliaments and executives 2018

DOI

De dataset bevat online toegankelijke gegevens over leden van de Provinciale en Gedeputeerde Staten aan de vooravond van de verkiezingen van 2019. Deze gegevens zijn gebruikt voor het artikel 'Belangenverstrengeling ligt op de loer bij Provinciale Staten' van Thijs Broer verschenen in Vrij Nederland (februari 2019). Het gaat oa om demografische gegevens, opleiding, beroep/functies, nevenfuncties, contacten met maatschappelijk middenveld, politieke carrière en affiliatie, en portefeuilles/aandacht binnen de PS.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x2j-zbcd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:122073
Provenance
Creator Berkhout, D.J.;Statsch, P.D.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Valkenet, M.J.;Stolwijk, S.;Fit, M.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact University of Amsterdam;Valkenet, M.J.;Stolwijk, S.;Fit, M.
Representation
Resource Type Dataset
Format .ods;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2019-04-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-04-11T11:59:59Z