Veteranen Instituut, IPNV, interview 475

DOI

Als pelotonscommandant maakte deze geïnterviewde deel uit van de Prinses Irene brigade, bij de invasie en bevrijding van Noord-Frankrijk, België en Nederland. Hij was zijn loopbaan begonnen als katholiek geestelijke, maar zou daarmee ophouden in 1940. Zover kwam het niet, want ondertussen brak de oorlog uit. Hij wist met de leerlingen waar hij in België les aan gaf uit te wijken richting Frankrijk, en van daar maakten ze per schip de oversteek naar Engeland. Op 12 maart 1941 moest deze man zich melden bij de Nederlandse troepen in Noord-Engeland. Daar arriveerde hij met vertraging door Duitse bombardementen bij Exeter. In juli 1941 vertrok hij met het voordetachement van de nieuw opgerichte Nederlandse brigade naar Wolverhampton. Hij kreeg hier een officiersopleiding en werd klaargestoomd voor inzet als pelotonscommandant. Dit eerste interview gaat met name over de tocht van Frankrijk naar Engeland en de militaire opleidingen die hij in Engeland volgde in de tijd dat Nederland door de Duitse troepenmacht bezet was.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-ztb-t8td
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35907
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History;Humanities;Psychology;Geography
Temporal Coverage {2010-04-16,2008-07-22,2010-04-15}