Herinrichting Kanaalstraat OZ 2 te Raalte, gemeente Raalte: Een bureauonderzoek

DOI

Op het deel van het plangebied dat op de gemeentelijke kaart is aangegeven met lage archeologische verwachting is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. In het deel met hoge archeologische verwachting kunnen archeologische resten worden aangetroffen in de toplaag van de bodem, of indien een esdek, of Enk aanwezig is, in de lagen direct onder het esdek in de top van het originele maaiveld. In dit geval heeft het esdek een conserverende werking op eventuele archeologische sporen, omdat ondiepe graafwerkzaamheden de archeologisch belangrijke laag niet hebben verstoord. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied net ten noorden van de Raalter Enk ligt, er is waarschijnlijk geen esdek aanwezig in het gebied. Ook hebben graafwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van bedrijfsgebouwen en het winnen van zand in het plangebied eventueel aanwezige archeologische resten reeds verstoord of vernietigd. Op basis van dit bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat de archeologische verwachtingswaarde van het plangebied laag is.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z39-fk3a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73590
Provenance
Creator Bakker, A.M.
Publisher Salisbury Archeologie bv
Contributor Soetens, L.;Salisbury Archeologie bv
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Soetens, L.;Salisbury Archeologie BV;Salisbury Archeologie bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-08-02T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-08-07T11:59:59Z