Lezen en spellen in het basisonderwijs 1979-1985 : Longitudinaal onderzoek Longitudinal survey on reading and writing in dutch primary education 1979-1985

Longitudinal survey of the development of reading and spelling abilities of pupils in primary education from 1979 through 1985. Combined with some data on social and psychological background, personality characteristics, parental family background and characteristics of school, class and teachers, primary school pupils were tested at 15 points in time during their school career. Several tests were used to measure the development of their reading and writing skills in particular, and their general learning progress and intelligence as well. Tests used: Schriftelijke opdrachten ( Brus, van Bergen ) / Begrijpend lezen ( CITO ) / Lees en begrijp ( CITO ) / Visuele discriminatie toets ( ISO ) / Auditieve synthese toets ( ISO ) / Auditieve discriminatie toets ( IVO ) / Analyse toets ( IVO ) / Eerste Leerjaar Intelligentie test: ELI ( Sangers, van der Sluis ) / Caesar 1 minute test / Talso / Brus een minuut test / Schoolgedrag beoordelingslijst ( Zaal ) / Leesattitude Schaal: LAS + ESPQ-items ( Rensen ) / Vragenlijst kenmerken kleuter / Woordenschat test ( Stijnen ) / Cloze test / Hoofdgedachte test ( Aarnoutse ) / Interesse Schoolvorderingen Intelligentie test: ISI ( van Boxtel, Snijders, Welten ) / Schoolvragenlijst ( ISO ) / Leesstofpreferentie-schaal ( ISO ) / Leesactiviteiten-schaal ( ISO ) / Leesattitudenschaal ( iso ) / CITO eindtoets 1985 / CITO entreetoets zesde leerjaar. S.V.O.-projectnumbers: 0389, 0492, 1126 and 6564. Background variables: basic characteristics/ characteristics of parental family/household/ occupation/employment/ education/ readership, mass media, and 'cultural' exposure

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-26c-pkbb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2ci-g5q
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2ci-g5q
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:32269
Provenance
Creator Mommers, M.J.C. (Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, IVA * Tilburg); Dongen, D. van (Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, IVA * Tilburg); Boland, TH. (Stichting voor de leerplanontwikkeling, SLO * Enschede)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Radboud Universiteit Nijmegen; M.J.C. Mommers (depositor); Stichting voor onderzoek van het onderwijs, SVO * Den Haag (research initiator); Vakgroep Interdisciplinaire Onderwijskunde, ISO, KUN * Nijmegen (data collector)
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Format spss
Discipline Various
Spatial Coverage Netherlands