Herinneringen aan Indië, interview met de heer Abuys

DOI

Mijnheer Abuys werd op 25 maart 1936 geboren in Soerabaja. Zijn familie behoorde tot de klasse van Indo-Europeanen en hij behoorde tot de vierde generatie die in Nederlands-Indië opgroeide.

Na de Japanse inval moest het gezin onderduiken. Vader Abuys was marinier bij het KNIL en liep hierdoor gevaar. Vanuit het onderduikadres gaf vader in het geheim onderwijs aan kinderen uit de buurt en in ruil daarvoor kreeg het gezin voedsel en andere goederen. Hoewel de meeste gezinsleden uit angst voor de Japanners binnenbleven, kon mijnheer Abuys naar buiten om te werken als broodbezorger.

In 1945 werd het gezin verraden en de laatste 9 oorlogsmaanden brachten ze door in het familiekamp Tjitja Lobak. Meneer Abuys heeft overwegend positieve kampherinneringen. Er was meestal voldoende voedsel en hij kon het kamp als geitenhoeder regelmatig verlaten.

Tijdens de Bersiap heeft het gezin, zowel in het kamp als na hun terugkeer in Bandoeng, gevreesd voor hun leven. In Bandoeng richtte vader Abuys opnieuw een school op, en het gezin maakte zowel de komst van de Gurkha’s als de politionele acties mee.

Na de onafhankelijkheid van Indonesië repatriëerde het gezin in 1950 en ze werden in verschillende Nederlandse pensions opgevangen. Mijnheer Abuys besloot in Nederland militair te worden en is in de jaren zeventig uitgezonden naar Suriname.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-ztp-78te
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61431
Provenance
Creator Indisch Herinneringscentrum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor van der Meij (controleur), S.;Brevé (annotator), L.;Hoogendoorn (transcribeur), G.;Abuys (interviewer), G.;Huyskens (av productie), R.;IHC
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact van der Meij (controleur), S.;Brevé (annotator), L.;Hoogendoorn (transcribeur), G.;Abuys (interviewer), G.;Huyskens (av productie), R.;Indisch Herinneringscentrum;IHC
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format H.264/MPEG-4
Coverage
Discipline Humanities;History;Psychology
Temporal Coverage {2015-06-02,2013,2015-06-10}