Getuigen Verhalen, De Joodse markt in de Gaaspstraat in Amsterdam (1941-1943), interview 01

DOI

De geïnterviewde Dolf Stork is zelf wel eens op de Joodse markt in de Gaaspstraat, die exclusief voor Joden bedoeld was, geweest. Hij vertelt over zijn indruk hiervan, maar ook stipt hij aan wat hij van de oorlog merkte en van de onverschillige houding van de Nederlanders na afloop.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zbw-afr2
Related Identifier urn:nbn:nl:ui:13-pws-k4l
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41704
Provenance
Creator Stichting Kindermonument
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Drs. Dolf Stork (geïnterviewde);Drs. Alex Bakker (interviewer);Simcha Tas (transcriptie);Drs. Frodo Terpstra (filmer);Pof. Dr. Ido Abram (projectleider)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Drs. Dolf Stork (geïnterviewde);Drs. Alex Bakker (interviewer);Simcha Tas (transcriptie);Drs. Frodo Terpstra (filmer);Pof. Dr. Ido Abram (projectleider)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format pdf;doc;video/mpeg;mov
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2009-09-23T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2010-04-01T11:59:59Z