Nette Afbeelding der Overstrooming buiten de Haarlemmer-Poort van Amsterdam ... [1775]

DOI

Nette Afbeelding der Overstrooming buiten de Haarlemmer-Poort van Amsterdam langs den Spaarendamschen Dyk, en der Waterlandsche Dorpen in ’t verschiet; zo als dezelve zig heeft voorgedaan by ’t hooghste Water des Morgens den 15den November deezes Jaars 1775. Te zien van het Bolwerk by den Steenen Beer. Met een bygevoegde Schets der Elenden op andere Plaatsen daardoor veroorzaakt. In kunstige Houtsnede vervaardigd door H. Numan. Nevens eene Dichtkundige Bespiegeling Van Gods Almagt en Goedheid Zo wegens de treurige Uitwerkselen van dien geweldigen Vloed voor Nederland in ’t algemeen, als de wonderdaadige Bewaaring van deeze Stad in ’t byzonder. Erve de Weduwe Jacobus van Egmont: Amsterdam, [1775].

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zex-bn4w
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:103715
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT;Sijs, N. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT;Beelen, H.
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (D);Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT;Beelen, H.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Word 1997-2004
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-06-20T11:59:59Z