Vianen, Voorstraat 61 Gemeente Vianen (UT) Archeologisch bureauonderzoek Transect-rapport 1147

DOI

In opdracht van Tritium Advies b.v. heeft Transect in januari 2017 een archeologisch bureauonderzoek (BO) uitgevoerd in een plangebied aan de Voorstraat 61 te Vianen (gemeente Vianen). De aanleiding van het onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een garage. Uit het archeologisch bureauonderzoek blijkt dat voor het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt op het aantreffen van resten uit de periode Romeinse tijd-Late Middeleeuwen en een zeer hoge verwachting op resten uit de Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Dit verwachtingspatroon hangt onder meer samen met de verwachting op bewoonbare oeverafzettingen van de Lek, die sinds de jaartelling actief is geworden nabij het plangebied en de ligging van het plangebied in de laatmiddeleeuwse kern van Vianen. Diepgaande bodemverstoringen worden op basis van het onderzoek in het plangebied niet verwacht, aangezien het op basis van historisch kaartmateriaal altijd onbebouwd is geweest. Alleen ter plaatse van de huidige garage (de uitbouw achter de woning aan de Voorstraat 61) is van moderne aard, waar tijdens de aanleg ervan de bodem kan zijn vergraven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xzn-g3ws
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:126773
Provenance
Creator Verboom-Jansen, M
Publisher Transect
Contributor Transect
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Transect
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-01-04T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-09T11:59:59Z