Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - karterende fase Alteveer 10 te Alteveer, gemeente De Wolden (DR). Laagland Archeologie Rapport 126 Laagland Archeologie Rapport 126

DOI

Laagland Archeologie heeft in december 2017 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - karterende fase uitgevoerd aan de Alteveer 10 te Alteveer. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen op het terrein een huis en een schuur te bouwen. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Op basis van het bureauonderzoek geldt een middelhoge kans op de aanwezigheid van resten uit de periode paleolithicum tot en met vroeg-neolithicum.

Het veldonderzoek bestond uit het zetten van zeven karterende boringen met een Edelmanboor van 15 cm doorsnede. Het totale plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 0,2 ha. Per hectare is daarmee een boordichtheid van 35 boringen bereikt. Op basis van het veldonderzoek blijkt dat de onderkant van het veen en de top van de Pleistocene ondergrond nagenoeg volledig intact is. De karterende boringen hebben echter geen archeologische indicatoren opgeleverd. Vermoedelijk heeft het plangebied dan ook geen menselijke bewoning gekend. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. De implementatie van dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente De Wolden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-znh-zfxp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:116728
Provenance
Creator Brouwer, E.W.
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Laagland Archeologie
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Laagland Archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-12-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-02-07T11:59:59Z