Veteranen Instituut, IPNV, interview 469

Deze man was 29 toen hij in augustus 1939 werd opgeroepen voor de algehele mobilisatie. Hij werd ingekwartierd in Driebergen. Op de boksschool had hij van een Joodse bokser wel al gehoord dat er in Duitsland foute ontwikkelingen gaande waren, maar verder had hij eigenlijk geen idee over hoe het ervoor stond in de wereld. Het is met name de terugtocht na de capitulatie van Nederland die grote indruk heeft gemaakt op deze man. Ze zijn toen nog teruggegaan om toch de vuurmonden maar mee te nemen uit Rhenen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xqf-mkmq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-30f-rrv
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-30f-rrv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35902
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Leiden; Naarden; Driebergen; Rhenen