Behoeftenonderzoek Alerteringssystemen (projectnummer 2237)

DOI

Bij de politie bestaat soms onduidelijkheid over de inzet van de diverse alerteringsystemen zoals burgernet, sms alert en amber alert bij een persoonsvermissing, de vermissing van een voertuig of het oplossen van een misdrijf. Gezamenlijk worden ze aangeduid als de alerteringsfamilie.

De doelstelling van dit onderzoek is het bieden van inzicht in de verwachtingen en behoeften van burgers ten aanzien van het gebruik van alerteringssystemen door de overheid. Het onderzoek biedt de overheid aanknopingspunten voor de wijze waarop burgers zijn te stimuleren om zich op te geven voor alerteringssystemen en om zich hiervoor in te zetten. Daarnaast zijn de resultaten te gebruiken als input voor een effectieve inzet van de alerteringssystemen, die aansluit bij de wensen en verwachtingen van burgers.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-28s-cnv3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65615
Provenance
Creator Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC);I&O Research
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC);I&O Research
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS/sav;Adobe Acrobat/pdf
Coverage
Discipline Various
Temporal Point 2013-07-01T11:59:59Z