Rookvrije schoolterreinen 2016

In het najaar 2016 heeft DUO onderwijsonderzoek in opdracht van het Mulier Instituut onderzoek gedaan op het gebied van rookvrije schoolterreinen. In dit onderzoek zijn drie verschillende deelonderzoeken uitgevoerd naar het PO, VO en MBO door middel van digitale enquêtes. Het onderzoek naar rookvrije schoolterreinen in het primair onderwijs is uitgezet bij het Online Panel Directeuren Basisonderwijs in een reeks samen met andere onderwerpen. Het onderzoek over rookvrije schoolterreinen in het voortgezet onderwijs is uitgezet bij het Online Panel Directeuren Voortgezet Onderwijs en aanvullend met een eigen onderwijsdatabase die de namen en e-mailadressen bevat van ongeveer 15.000 leraren en van circa 4.000 teamleiders in het voortgezet onderwijs. In het middelbaar beroepsonderwijs is de online enquête uitgestuurd naar de eigen database van DUO onderwijsonderzoek met namen en e-mailadressen van tal van functionarissen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z7v-t4ds
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-28w2-cr
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-28w2-cr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68433
Provenance
Creator Floor, C. (Mulier Instituut)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Muller Instituut
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS (SAV); PDF
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland