Veteranen Instituut, IPNV, interview 458

DOI

Dit is het vervolg op twee eerdere interviews met deze man. Hij gaat hier verder in op zijn werk voor de PRAC, de Politieke Recherche Afdeling Collaboratie van de Centrale Zuiveringsraad, waarvoor hij na de capitulatie van Duitsland onderzocht hoe het Nederlandse bedrijfsleven zich had opgesteld in de bezettingstijd. Hij beschrijft in dit interview een aantal zaken die hij heeft onderzocht. Hij werd in zijn onderzoek tegengewerkt toen bleek dat verschillende machtige mensen uit het Nederlandse bedrijfsleven én hun zonen met de Duitsers hadden gecollaboreerd. Ook passeren een aantal perioden en acties uit zijn eigen tijd bij het georganiseerd verzet de revue.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2a8-ydxm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35894
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Discipline History;Humanities;Psychology;Geography
Temporal Coverage Begin 2008-04-03T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2010-04-15T11:59:59Z