Archeologisch onderzoek langs de snelweg opgravingen in het kader van de aanleg van de Rijksweg 37: de essen van Wachtum en Zwinderen (Drenthe)

Archeologisch onderzoek op drie plaatsen langs het tracé van de N37, de autoweg van Hoogeveen naar Emmen. Door op beide lokaties putten te graven van 20 bij 4 m, is een goed inzicht ontstaan in de bodemopbouw van de beide essen.

Bewoningsresten die zijn aangetroffen in het tracé van de toekomstige rijksweg, vertegenwoordigen een grote tijdsdiepte, terwijl de Kleine Esch slechts af en toe bezocht is geweest door de mens. De hoger gelegen gronden van de Noordesch waren een pleisterplaats voor rondtrekkende jagers-verzamelaars uit het Mesolithicum en Vroeg-Neolithicum.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zn7-p6h2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5gg-kwr
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5gg-kwr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:38676
Provenance
Creator Velde, H. van der; Exaltus, R.; Alders, P.G.
Publisher Archeologisch Diensten Centrum (ADC ArcheoProjecten)
Contributor ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.679 LON, 52.722 LAT); Drenthe; Nederland; Wachtum; Zwinderen; Essen