Veteranen Instituut, IPNV, interview 267

Deze jonge dienstplichtig grenadier ging in 1947 naar Indië. Hij was verloofd en bleef twee en een half jaar trouw schrijven naar zijn meisje thuis: over de 1600 jongens op de boot, waarvan er zo velen ziek werden in de Golf van Biskaje. Over de aankomst op het dorre eiland Timor, waar de bevolking erg schuw was en ze werden ontvangen door een muziekkorps. KNIL-militairen vingen hen hier de eerste weken op. En natuurlijk over de patrouilles, waarbij veel Indonesische krijgsgevangenen werden gemaakt. Het interview is grotendeels gebaseerd op voorgelezen fragmenten uit brieven en dagboeken van deze man zelf.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xm6-5gj8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nqk-kxq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35823
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Geography; Geosciences; Geospheric Sciences; History; Humanities; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Java; Timor