Getuigen Verhalen, Het vergeten bombardement (Rotterdam 31 maart 1943), interview 02

DOI

Ten tijde van het bombardement woonde mevrouw Marcus aan de Schiedamseweg met haar ouders. Bij het bombardement stortte een deel van het huis in terwijl mevrouw Marcus met haar zusje onder de trap stond. Haar broers waren op dat moment onderweg van school naar huis. De hele familie heeft het overleefd, maar haar vader verloor al zijn handwerk en werd lusteloos.

Na het bombardement is de familie eerst gaan kijken bij de grootouders. De wandeling tussen het puin naar de Willem Beukelszoonstraat heeft een sterke indruk achtergelaten. Na een tijdelijk onderkomen bij een oom in Rotterdam verhuisde het gezin naar het tuindorp De Vaan in Rotterdam-Zuid. Mevrouw Marcus heeft eind ’45 tot de bevrijding met haar zusje bij een dominee in Groningen gewoond.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-27d-t68b
Related Identifier urn:nbn:nl:ui:13-u0v-r7w
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40925
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenisprojecten
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Klaas Kornaat (interviewer);Arthur Bueno (camera en geluid)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Klaas Kornaat (interviewer);Arthur Bueno (camera en geluid)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format video/mp4
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2008-11-20T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-02-24T11:59:59Z