Archeologisch onderzoek aan de Waterstraat in Beek - gem. Ubbergen Archeologische Berichten Ubbergen - Rapport 3 Archeologische Berichten Ubbergen - Rapport 3

DOI

Het dorp Beek kent een lange en rijke geschiedenis. Het archeologisch onderzoek op het terrein dat aan drie zijden door de Waterstraat wordt omgeven heeft dat aangetoond. De oudste sporen dateren uit de vroege ijzertijd. Uit de late 1e en de 2e eeuw stammen enkele gebouwen, waarvan een ook met een bouwoffer, verschillende voorlopers van het trace van de moderne Elsbeek en een kuil met daarin een bijzondere depositie. De overige sporen en het meeste vondstmateriaal zijn in de vroege en volle middeleeuwen te plaatsen. Maar ook uit latere eeuwen zijn vondsten aangetroffen, zoals een zegelstempel van Otto van den Pavort, tabakspijpen en serviesgoed. Een strijkglas herinnert nog aan de wasserijen en blekerijen die in Beek floreerden vanaf de 18e eeuw.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-26w-ep98
Related Identifier urn:nbn:nl:ui:13-k9xh-up
Related Identifier 10.17026/dans-2cj-chmn
Related Identifier 10.17026/dans-2a4-az28
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:54257
Provenance
Creator Zee, K.;Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Publisher Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Contributor van den Broeke, P.;Heirbaut, E.N.A.;Wildenberg, J.;Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten;Reijnen, R.;Kuppens, W.
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact van den Broeke, P.;Heirbaut, E.N.A.;Wildenberg, J.;Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten;Reijnen, R.;Kuppens, W.
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2013-04-18,2009-09,2013-04-18}