Veteranen Instituut, IPNV, interview 203

Deze dienstplichtig militair werd ingedeeld bij de 7 Decemberdivisie in 1946, en kwam bij de ondersteuningscompagnie te Nijmegen. De basistraining van de jongens was op Engelse leest geschoeid. Met het A-peloton, samengesteld uit jongens uit de grote steden en uit Brabant, is hij vertrokken met de Indrapoera naar Nederlands-Indië. Onderweg scandeerden ze: "We gaan je halen, Soekarno". In maart 1947 werd deze man gelegerd bij Tjandjoer op Java, waar hij aanvankelijk een rustige tijd had. Maar na de eerste politionele actie werd de situatie grimmiger. Een verhaal over Laskars, TNI, pelopors, angstige commandanten en vele vuurgevechten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-26b-5xum
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jd8-ppx
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jd8-ppx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35820
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History;Humanities;Social Sciences;Geography
Spatial Coverage Java; Batavia; Tjandjoer; Schiphol