Archeologische begeleiding baggerwerkzaamheden "Slot op den Hoef", Egmond aan den Hoef Argo 19

In de periode van 14 september tot en met 6 oktober 2011 is, in opdracht van de gemeente Bergen, door Archeologenbureau Argo een archeologische begeleiding verricht bij Slot op en Hoef te Egmond aan den Hoef. De aanleiding tot het onderzoek werd gevormd door de baggerwerkzaamheden aan de slotgracht, waarbij mogelijk nog aanwezige oude baggerlagen en brugfunderingen aangetast konden worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x8t-s6d5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wyj7-e1
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wyj7-e1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:58337
Provenance
Creator Vaars, J.P.L. (Archeologenbureau Argo)
Publisher Archeologenbureau Argo
Contributor Archeologenbureau Argo
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.653W, 52.621S, 4.655E, 52.623N); "Slot op den Hoef"; Egmond aan den Hoef; Bergen; Gemeente Bergen