Veteranen Instituut, IPNV, interview 971

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Nederlands-Indie. De geïnterviewde vertelt eerst kort over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog waarin hij moest onderduiken. De geïnterviewde vertelt over zijn militaire opleiding en gaat in op de reis naar Medan in Nederlands-Indie. Hij zat bij het 3.3 Regiment Infanterie. Hij beschrijft de situatie in het gebied. De geïnterviewde was eerst chauffeur en later schutter. Hij vertelt over de patrouilles en de gevaren onderweg. Hij gaat in op de politionele acties en vertelt over de oorlogsmisdaden van de KNIL-militairen. De geïnterviewde vertelt over de omgang met de lokale bevolking en de krijgsgevangen. De geïnterviewde gaat in op het einde van zijn diensttijd en vertelt over zijn veteranenactiviteiten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2b5-5npq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zfs-93b
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zfs-93b
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42401
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Nederland; Medan