Getuigen Verhalen, Het vergeten bombardement (Rotterdam 31 maart 1943), interview 04

DOI

Mevrouw Pieete heeft als klein meisje het bombardement op Rotterdam van 31 maart 1943 meegemaakt. Zij woonde met haar moeder aan de Schiedamseweg, waar haar moeder huishoudster was. Het huis is door het bombardement verwoest.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xwy-dpuj
Related Identifier urn:nbn:nl:ui:13-u0v-r7w
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40928
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenisprojecten
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Arthur Bueno (camera en geluid);Albert Oosthoek (interviewer)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Arthur Bueno (camera en geluid);Albert Oosthoek (interviewer)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2008-11-21T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-02-27T11:59:59Z