archeologisch verkennend booronderzoek Parkeerterrein Thermae 2000 te Valkenburg

DOI

Op basis van de waargenomen bodemverstoringen, kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer in situ worden verwacht. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, is door het booronderzoek bijgesteld naar laag voor alle perioden. Op grond van de resultaten van het veldonderzoek adviseert Econsultancy om het plangebied vrij te geven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xp7-7j2r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:116716
Provenance
Creator Stiekema, M.
Publisher Econsultancy
Contributor Econsultancy
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Econsultancy
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Point 2019-02-07T11:59:59Z