Veteranen Instituut, IPNV, interview 634

DOI

In 1947 kwam deze man in Nederlands Indië aan, voor de hele groep was dit een groot avontuur. De legervoorlichtingsdienst was enorm groot. Hij was een verbindingsman en had weinig op met de andere verbindingsjongens, die allemaal Limburgers waren terwijl hij de enige Hollander was. Hij is niet bang geweest, ook niet tijdens beschietingen, waarschijnlijk vanwege zijn jeugd op straat. Wel was hij onder de indruk van de wreedheid waarmee sommige KNIL onderdelen te werk gingen. Hij had goed contact met de lokale bevolking. Hij voelde behoefte aan seksualiteit en had een lokaal vriendinnetje maar dat werd niet begrepen in militaire kringen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xz6-zpjg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46878
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2008-12-16,2011-03-16}