De Rhijenhof 14-16, gemeente Den Haag Inventariserend veldonderzoek proefsleuven Haagse Oudheidkundige Publicatie 1630

Eind augustus – begin september 2016 hebben medewerkers van de afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Den Haag in opdracht van VARESE uit Rotterdam en in het kader van nieuwbouw op het terrein van de historische boerderij De Rhijenhof 14-16 in Den Haag, een inventariserend onderzoek proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd. Het doel van het IVO-p was om vast te stellen of in het plangebied sprake is van een vindplaats en van behoudenswaardige archeologische resten. Het plangebied maakt deel uit van het Erasmusveld - een gebied met een hoge archeologische verwachting - en bevindt zich in de directe nabijheid van een aantal bekende archeologische vindplaatsen. Omdat de bodem in het plangebied door de voorgenomen ontwikkelingen wat betreft de diepte in beperkte mate verstoord zou gaan worden, is de strategie van het IVO-p hierop aangepast. Bij het onderzoek is een vindplaats aan het licht gekomen met bewoningssporen en vondsten die te maken hebben met de bewoning op de historische boerderijplaats De Rhyenhof. De bewoningssporen bestaan hoofdzakelijk uit funderingsresten van gebouwen en andere sporen van activiteiten op het boerderijerf die vanaf de late middeleeuwen tot in de nieuwe tijd gedateerd kunnen worden. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde IVO-p is binnen het plangebied Rhijenhof 14-16 een behoudenswaardige vindplaats aangetroffen en wordt de aanbeveling gedaan om de delen van de vindplaats die door de voorgenomen bouwactiviteiten bedreigd worden, door middel van een archeologische opgraving te onderzoeken om zo de informatie veilig te kunnen stellen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xcw-typv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ldni-v2
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ldni-v2
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-ztz-64zy
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zvb-pzu6
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-x5j-qq4n
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-z6t-5zbf
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zt2-pn8u
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zus-6xye
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67646
Provenance
Creator Pavlovic, A. (Gemeente Den Haag, Dienst Stadbeheer, Afdeling Archeologie en NME)
Publisher Gemeente Den Haag, Dienst Stadbeheer, Afdeling Archeologie en NME
Contributor Gemeente Den Haag, Dienst Stadbeheer, Afdeling Archeologie en NME
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.274 LON, 52.037 LAT); Zuid-Holland; Gemeente Den Haag; De Rhijenhof 14-16; Den Haag