Archeologische Begeleiding, protocol opgraven, Uitgeesterweg 3, Limmen gemeente Castricum Becker en Van de Graaf-rapport 1127 Limmen - Uitgeesterweg 3 Limmen, Uitgeesterweg Becker en Van de Graaf-rapport 1127 Limmen - Uitgeesterweg 3 Limmen, Uitgeesterweg

DOI

Tijdens het vooronderzoek (onderzoeksmelding 38902, foutieve locatie in Archis) is geconstateerd dat het plangebied op een strandwal is gelegen waar zich mogelijk een vindplaats uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd bevindt. Omdat ten behoeve van de uitvoering van het bouwplan uitsluitend verstoring zal plaatsvinden bij de aanleg van de kelder onder het woonhuis, zal in dit geval onderzoek bestaan uit het begeleiden van de aanleg va nde kelder.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z6d-swjq
Related Identifier https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis2/Archeorapporten/42/AR35568
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:105707
Provenance
Creator Corver, B.A.
Publisher Becker en Van de Graaf
Contributor Becker en Van de Graaf
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Becker en Van de Graaf
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2013-01-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-01-10T11:59:59Z