Veteranen Instituut, IPNV, interview 637

De geïnterviewde vertelt over haar uitzending naar Cambodja. De geinterviewde zat bij de Koninklijke Landmacht. Ze vertelt over de heenreis en de werkzaamheden in Phnom Penh. Tijdens de feestdagen werd er iets georganiseerd. De geïnterviewde beschrijft de onderlinge verhoudingen en de sfeer. Tijdens haar werk werd ze door anderen met veel respect behandeld. De geïnterviewde gaat in op de terugkeer naar Nederland en reflecteert positief op de uitzending.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zdt-6wrj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-56p-7sl
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-56p-7sl
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42132
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Cambodja; Phnom Penh; Nederland