's-Hertogenbosch. Schapenmarkt:afvalcontainer. BAAC rapport A-14.0107

In opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft BAAC op 24 april 2014 en 19 oktober 2015 een begeleiding uitgevoerd ter hoogte van Schapenmarkt 1-3 in ‘s-Hertogenbosch. De aanleiding voor dit onderzoek was het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer.

Geschiedenis van het plangebied Het plangebied bevindt zich aan de zuidkant van de Markt, binnen de eerste stadsmuur en nabij het begin van de Vughterstraat, één van de drie belangrijkste uitvalswegen van de stad. Het maaiveld is gelegen op 6,75 m +NAP. Het plangebied is gelegen ter plekke van het trottoir voor de panden Schapenmarkt 1 en 3. Voor Schapenmarkt 1 bevindt zich een straatkelder uit omstreeks 1540, die in 1997 bouwhistorisch is onderzocht en waarvan in 2014 een deel is gezien tijdens een archeologisch onderzoek. Voor Schapenmarkt 3 bevindt zich een kleine straatkelder die in 1997 bouwhistorisch is onderzocht.

Onderzoeksresultaten Ter plekke van het plangebied bevindt zich een depressie in de natuurlijke ondergrond; de top van het oorspronkelijke maaiveld is tijdens het onderzoek niet bereikt, maar ligt onder 3,00 m +NAP. Op de depressie bevinden zich tot een hoogte van 4,60 m +NAP ophogingen afgedekt door een straatniveau. Dit straatniveau wordt gedateerd vóór 1350 en is ouder dan straatniveaus die tijdens overige onderzoeken op de Markt zijn gezien. Op het straatniveau bevinden zich ophogingen tot 5,00 m +NAP die vermoedelijk eveneens voor 1350 dateren. Hierboven bevinden zich een kuil en de insteken van muurwerk. Hierbij is het niveau van ingraving niet bewaard gebleven; de sporen zijn aanwezig tot een hoogte van 5,70 m +NAP en worden afgedekt door recente verstoringen. Het muurwerk bestaat uit de hierboven al genoemde tongewelfde straatkelder in de stoep voor Schapenmarkt 1, te dateren in of kort na 1540. Ten zuiden daarvan bevindt zich muurwerk dat mogelijk deel uitmaakt van een straatkelder voor Schapenmarkt 3, of van een los daarvan staande structuur, mogelijk een waterput.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zwa-h6wn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-uuen-6s
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-uuen-6s
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:75657
Provenance
Creator Cleijne, I.J. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; Gemeente 's-Hertogenbosch
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; xlsx
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.288W, 51.689S, 5.288E, 51.689N); Schapenmarkt 1-3; ‘s-Hertogenbosch; Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Noord-Brabant